Kontakt

Finns sommarteater - Esbobygdens ungdomsförbund

 

Producent

Malin Lundström
malin@ebuf.org
tfn 045 783 344 16

Biljettbokningar & biljettkiosk

tfn 040 3616 234 (endast före och under spelperiod)
 

Kansli

Karaängsvägen 4 B, 02610 Esbo
(OBS! Kansliet ligger INTE på spelplatsen)
 

Spelplats

Finns sommarteater spelar på ”Holmen”, lite norr om Esbogård i Köklax, Esbo.

P-platsen ligger på åkern vid Kungsgårdsvägen 35 (Kuninkaankartanontie) Google maps, därifrån det är ca. 500 meters promenad till spelplatsen.